ThS. BS. Doãn Thị Tường Vi

Photo Anne Colin Cô đang tham gia nghiên cứu về y tế dự phòng và vệ sinh thực phẩm. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 380 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế hoặc trình bày tại các hội thảo khoa học, chuyên môn ở Việt Nam và các nước. Cô đã xuất bản ba sách chuyên khảo và một số sách giáo khoa.